Các doanh nghiệp đã chi 45.675 tỷ đồng tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm năm 2020, tăng 4,1%

Các doanh nghiệp đã chi 45.675 tỷ đồng tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm năm 2020, tăng 4,1%

(ĐTCK) Theo số liệu từ Cục quản lý giám sát bảo hiểm - Bộ tài chính, tổng số tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm năm 2020 ước là 45.675 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2019.

Trong đó, số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của bảo hiểm phi nhân thọ năm 2020 ước khoảng 20.560 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 37,3%; thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2019 (39,0%).

22 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường.

9 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 1 doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Bảo Việt (59,7%). Riêng HDI mới thành lập nên tỷ lệ bồi thường cao.

Năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 55.094 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 9.301 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 16,9% thị phần.

Tiếp đến là PVI với doanh thu ước đạt 7.547 tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2019, chiếm 13,7% thị phần, PTI đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2019, chiếm 10,9% thị phần; Bảo Minh đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 3.864 tỷ đồng, giảm 0,3% so với năm 2019, chiếm 7,0% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 3.479 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2019, chiếm 6,3% thị phần.

Đối với khối nhân thọ tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 2020, ước là 25.115 tỷ đồng (bao gồm chi trả giá trị hoàn lại, chi đáo hạn, sự kiện bảo hiểm), tăng 10% so với năm 2019.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến toàn bộ nền kinh tế nói chung và thị trường bảo hiểm nói riêng. Mặc dù tốc độ tăng trưởng có giảm so với năm 2019, tuy nhiên thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn đạt được kết quả tốt.

Các doanh nghiệp bảo hiểm có tình hình tài chính lành mạnh. Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt khoảng 11,6 triệu hợp đồng, tăng 13,4% so với năm 2019. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng tăng 19,6% so với năm 2019.

Trong năm 2020, các doanh nghiệp nhân thọ đều có biên khả năng thanh toán cao hơn so với biên khả năng thanh toán tối thiểu. Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm nhóm doanh nghiệp dẫn đầu thị trường thuộc về Bảo Việt Nhân thọ (21,9%), Prudential (18,6%), Manulife (16,5%), Dai-ichi Life (11,8%), AIA (11,4%)…

Tin bài liên quan

VNIndex

1,248.53

20.71 (1.66%)

 
VNIndex 1,248.53 20.71 1.66%
HNX 283.63 -3.4 -1.2%
UPCOM 79.75 -1.98 -2.48%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
06/05/2021
18/05/2021