Ảnh: Dũng Minh

Ảnh: Dũng Minh

Cá nhân có giá trị danh mục từ 2 tỷ đồng là nhà đầu tư chuyên nghiệp

(ĐTCK) Liên quan đến Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua, tuần qua, Đầu tư Chứng khoán nhận được thắc mắc của một số bạn đọc về việc thế nào là nhà đầu tư chuyên nghiệp và không gian của các nhà đầu tư này có gì khác so với nhà đầu tư đại chúng. Bài viết xin được làm rõ 2 ý này.

Một trong những điểm mới hoàn toàn được quy định trong Luật Chứng khoán, sửa đổi, bổ sung 2019 là quy định về nhà đầu tư chuyên nghiệp. Theo đó, Luật định danh rằng, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán, do Chính phủ quy định cụ thể, bao gồm:

Thứ nhất, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

Thứ hai, các công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Thứ ba, những người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Thứ tư, các cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 2 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thứ năm, các cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu 01 tỷ đồng theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

Cùng với đó, Luật cũng định danh nhà đầu tư chiến lược, đó là những nhà đầu tư có năng lực về tài chính, trình độ công nghệ, hợp tác lâu dài với công ty và được công ty lựa chọn theo tiêu chí đã được Ðại hội đồng cổ đông thông qua.

Về không gian của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, Luật định danh chủ yếu ở 2 nội dung chính. Nội dung về góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khi doanh nghiệp gọi vốn và nội dung về góp vốn thành lập quỹ đầu tư.

Theo đó, nhà đầu tư chuyên nghiệp không bị hạn chế quyền đầu tư, nhưng với doanh nghiệp thì chào bán chứng khoán ra công chúng, đợt chào bán hợp luật nếu như bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Khi doanh nghiệp chào bán riêng lẻ, luật yêu cầu việc chào bán chứng khoán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược.

Ðối với việc góp vốn thành lập quỹ đầu tư, Luật quy định Quỹ thành viên có từ 2 đến 99 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Quỹ thành viên là loại quỹ do các thành viên góp vốn thành lập trên cơ sở hợp đồng góp vốn và Ðiều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.Quỹ có vốn góp tối thiểu là 50 tỷ đồng, do một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý.

Tài sản của quỹ thành viên được lưu ký tại một ngân hàng lưu ký độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Ðối với việc góp vốn thành lập quỹ đại chúng, Luật quy định, quỹ đại chúng được thành lập nếu có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ, trừ quỹ hoán đổi danh mục và tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.

Trong Hội nghị thành viên của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam mới đây, ông Phạm Văn Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, sau khi Luật được Quốc hội thông qua, cơ quan này sẽ soạn thảo 4 nghị định và hơn 10 thông tư hướng dẫn Luật.

Các văn bản dưới luật sẽ quy định rõ hơn những điểm mới, những điểm thay đổi tại Luật, để các thành viên thị trường nắm rõ và thực thi.

Thông tin từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán cho biết, 10 tháng đầu năm 2019, số lượng tài khoản nhà đầu tư tăng hơn 9%, đạt trên 2,3 triệu tài khoản; số dư chứng khoán lưu ký tăng gần 7%, đạt trên 89 tỷ đơn vị; giá trị giao dịch đạt 3,2 triệu tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%