C4G: 6 tháng công ty mẹ lãi hơn 96 tỷ đồng trước thuế

(ĐTCK) 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 (mã C4G - UPCoM) vẫn tăng, đạt mức 96,16 tỷ đồng. 

Cũng nửa đầu năm nay, Cienco4 thực hiện thủ tục để chuyển cổ phiếu C4G lên niêm yết tại HNX và dự kiến chuyển sàn sang HOSE.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ C4G, quý II/2019, Công ty mẹ Cienco4 đạt doanh thu 496 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 44 tỷ đồng, lãi 38,83 tỷ đồng sau thuế. Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, Công ty đạt doanh thu 1.039,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 96,16 tỷ đồng, lãi sau thuế 84,307 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2018, kết quả kinh doanh công ty mẹ Cienco4 trong quý II/2019 có sụt giảm, nhưng luỹ kế nửa đầu năm, lợi nhuận lại tăng nhẹ do việc giảm giá vốn, chi phía tài chính và chi phí quản trị lớn hơn.

Nửa đầu năm nay, một điểm tích cực nữa đáng ghi nhận của Cienco4 là việc dòng tiền kinh doanh dương 226,86 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh cùng kỳ năm ngoái là âm 221,28 tỷ đồng. Công ty đã trả ròng dòng tiền vay hơn 398 tỷ đồng trong 6 tháng.

Tại ngày 30/6/2019, tổng số dư các khoản phải trả của Cienco4 là gần 5.960 tỷ đồng, giảm mạnh so với đầu năm nay là 6.670 tỷ đồng; nhưng nợ vay giảm mạnh, trong đó nợ vay ngắn hạn giảm mạnh từ mức 1.820 tỷ đồng đầu năm về 1.305 tỷ đồng, nợ vay dài hạn tăng nhẹ từ mức 2.396 tỷ đồng lên 2.498 tỷ đồng.

Cùng thời điểm trên, Cienco4 có 56 tỷ đồng tiền không kỳ hạn và hơn 201 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Công ty đạt vốn chủ sở hữu 1.288 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Ngày 21/5/2019, Cienco4 đã có Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đồng thời, thông qua hồ sơ niêm yết C4G trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).

C4G đăng ký giao dịch tập trung cổ phiếu trên UPCoM từ tháng 12/2018. Năm 2018, Công ty đạt 171,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đại hội đồng cổ đông Cienco4 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 17%, bao gồm: 12% mệnh giá cổ phần bằng tiền và 5% mệnh giá cổ phần bằng cổ phiếu.

Năm 2019, Cienco4 đặt mục tiêu 3.500 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, cổ tức không dưới 20% mệnh giá cổ phần.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%