C47: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền (10%)

 

CTCP Xây dựng 47 (C47 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

-     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

-     Thời gian thực hiện: Ngày 31/01/2019

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng 47 – Số 08 Biên Cương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 31/01/2019 (xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận).

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%