C32: CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32- HOSE)


- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Thời hạn thực hiện : 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện : Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ: 45A Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

VNIndex

944.59

-1.88 (-0.2%)

 
VNIndex 944.59 -1.88 -0.2%
HNX 136.48 -0.65 -0.47%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%