C21: Ngày GDKHQ Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

CTCP Thế kỷ 21 (C21- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/2/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 05/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, P9, Phú Nhuận

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2013

+ Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014

+ Quyết định chia cổ tức năm 2013 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2014

+ Một số nội dung khác theo quy định của Điều lệ

Tin bài liên quan

VNIndex

937.66

-1.37 (-0.15%)

 
VNIndex 937.66 -1.37 -0.15%
HNX 140.53 0.55 0.39%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%