C21: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức năm 2014 (đợt cuối) bằng tiền mặt

 

Công ty cổ phần Thế kỷ 21 (C21 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 (đợt cuối) bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Thế kỷ 21 – lầu 10, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM bắt đầu từ ngày 15/06/2015 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông vui lòng mang theo sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%