C21: Lợi nhuận giảm, giữ nguyên cổ tức 20% bằng tiền mặt

C21: Lợi nhuận giảm, giữ nguyên cổ tức 20% bằng tiền mặt

(ĐTCK) ĐHCĐ của CTCP Thế kỷ 21 (C21) diễn ra cuối tuần qua đã thông qua kế hoạch doanh thu 249,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 85,226 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức từ 17 - 20%, nhưng không cao hơn EPS.

Năm 2013, C21 sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư các dự án khu dân cư, đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mới theo hướng ưu tiên: truyền thông, cao su, thương mại, dịch vụ… Đồng thời, C21 sẽ chuyển nhượng một phần dự án sau khi đã hoàn chỉnh hạ tầng.

Năm 2012, doanh thu của Công ty đạt 115,4 tỷ đồng, thấp hơn so với thực hiện năm 2011. Nguyên nhân là trong năm 2012, C21 đã không triển khai đầu tư và khai thác Dự án cao ốc Phú Kiều như kế hoạch. Điều này cũng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 5% so với năm 2011, đạt 62,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty vẫn giữ mức chia cổ tức 20% bằng tiền mặt, trong đó, C21 đã tạm ứng 10%, phần còn lại sẽ thực hiện sau ĐHCĐ.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%