BVS thông qua kế hoạch lợi nhuận 77,5 tỷ đồng

BVS thông qua kế hoạch lợi nhuận 77,5 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngày 26/4, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC – mã BVS) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2013.

Tham dự Đại hội có 273 cổ đông (trong đó có 96 cổ đông tham dự trực tiếp và 177 cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền), đại diện cho 67,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh trong năm 2012 với tổng doanh thu 208,7 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 77,3 tỷ đồng, lần lượt đạt 135,5% và 530% kế hoạch đã đề ra. Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 184 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 77,5 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, các cổ đông cũng biểu quyết thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2012, theo đó toàn bộ lợi nhuận trong năm 2012 sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ lũy kế. Các cổ đông cũng nhất trí thông qua đề xuất của Công ty về phương án sử dụng lợi nhuận 2013 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

ĐHCĐ BVSC cũng đã thông qua việc bầu thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm  kỳ 2010-2015 để thay thế hai thành viên từ nhiệm do đến tuổi nghỉ hưu và do có sự thay đổi cơ cấu cổ đông chiến lược tại Tập đoàn Bảo Việt. Cụ thể, bà Nguyễn  Thị Phúc Lâm, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Chủ tịch HĐQT BVSC có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/6/2013 và ông Charles Bernard Gregory (đại diện HSBC Insurance), là thành viên HĐQT BVSC giai đoạn 2010-2013. Đồng thời, bầu ông Nguyễn Đức Tuấn, Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ và ông Trương Ngọc Lân, Trưởng ban Đầu tư Dự án Tập đoàn Bảo Việt vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2010 - 2015. Cùng ngày, HĐQT cũng đã họp nhất trí bầu oâng Nguyễn Đức Tuấn là Chủ tịch HĐQT.

Theo BVSC, tính riêng quý I/2013, doanh thu Công ty đạt 49 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận trước thuế 34,6 tỷ đồng, tăng 232,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị phần môi giới, trong quý I/2013, BVSC nằm trong top 10 công ty có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất tại HNX và HOSE với thị phần tương ứng là 3,62% và 3,03%. Riêng với mảng trái phiếu, BVSC đứng đầu sàn HSX với hơn 68% thị phần và tại HNX, BVSC đứng thứ 3 với thị phần trái phiếu 14,32%.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%