BVH: 6 tháng, lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng gần 20%

BVH: 6 tháng, lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng gần 20%

(ĐTCK) Ngày 14/8, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý II/2014 (số liệu trước soát xét).

Theo đó, 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu công ty mẹ đạt 740 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 627 tỷ đồng, hoàn thành 55,3% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 606 tỷ đồng, hoàn thành 54,1% kế hoạch năm. Tổng tài sản tại ngày 30/06/2014 đạt 12.008 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 11.024 tỷ đồng. 

Về số liệu hợp nhất, trong 6 tháng, Bảo Việt có tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.133 tỷ đồng, tăng trưởng 14,3%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 817 tỷ đồng, tăng trưởng 11,2%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 662 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7%, hoàn thành 55,9% kế hoạch năm 2014. 

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/06/2014 đạt 63.893 tỷ đồng, tăng trưởng 30,6%; Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 11.650 tỷ đồng. 

Trong đó, các lĩnh vực kinh doanh chủ lực ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, đặc biệt doanh thu khai thác mới quy năm của bảo hiểm nhân thọ đạt 900 tỷ đồng, tăng trưởng 28%, dẫn đầu thị trường với 25,7% thị phần.

Về doanh thu phí, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 3.596 tỷ đồng, tăng trưởng 24%

Tính chung, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đạt 6.513 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, mảng bảo hiểm phi nhân thọ duy trì mức tăng trưởng khả quan, trong đó một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng tốt như bảo hiểm hàng hóa (+14,5%), bảo hiểm y tế và tai nạn con người (+10,2%), bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (+13%).

Ở 1 số lĩnh vực khác như đầu tư tài chính, ngân hàng, Tập đoàn Bảo Việt cũng cho thấy các bước phát triển khả quan, ổn định.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,334.74

2.3 (0.17%)

 
VNIndex 1,334.74 2.3 0.17%
HNX 320.02 0.89 0.28%
UPCOM 87.59 0.23 0.27%