BVDB20099: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB20099

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 3.300 đồng

- Ngày thanh toán: 11/11/2021

VNIndex

1,486.2

1.01 (0.07%)

 
VNIndex 1,486.2 1.01 0.07%
HNX 458.78 2.97 0.65%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%