BVDB18041: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

BVDB18041: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB18041 

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.800 đồng

- Ngày thanh toán: 12/12/2019

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%