BVDB18021: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

BVDB18021: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB18021 

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.300 đồng

- Ngày thanh toán: 12/12/2019

VNIndex

941.12

-2.57 (-0.27%)

 
VNIndex 941.12 -2.57 -0.27%
HNX 140.25 -0.63 -0.45%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%