BVDB16110: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB16110

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 105.500 đồng

- Ngày thanh toán: 08/11/2021

VNIndex

1,484.32

-0.87 (-0.06%)

 
VNIndex 1,484.32 -0.87 -0.06%
HNX 458.49 2.68 0.58%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%