BVDB16109: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB16109

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 105.400 đồng

- Ngày thanh toán: 01/11/2021

VNIndex

1,482.05

-3.14 (-0.21%)

 
VNIndex 1,482.05 -3.14 -0.21%
HNX 458.23 2.42 0.53%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%