BVDB16109: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

BVDB16109: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB16109

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2020 - Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020 - Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.400 đồng - Ngày thanh toán: 02/11/2020

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%