BVDB16109: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB16109

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2020 - Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020 - Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.400 đồng - Ngày thanh toán: 02/11/2020

VNIndex

1,131.0

-60.94 (-5.39%)

 
VNIndex 1,131.0 -60.94 -5.39%
HNX 224.02 -6.48 -2.89%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%