BVDB16109: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

BVDB16109: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB16109

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.400 đồng

- Ngày thanh toán: 31/10/2019

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%