BVDB16056: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

BVDB16056: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành:  Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB16056

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 104.600 đồng

- Ngày thanh toán: 31/10/2019

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021