BVDB16056: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

BVDB16056: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành:  Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB16056

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 104.600 đồng

- Ngày thanh toán: 31/10/2019

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%