BVDB15251: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB15251

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 8.000 đồng

- Ngày thanh toán: 08/11/2021

VNIndex

1,492.77

7.58 (0.51%)

 
VNIndex 1,492.77 7.58 0.51%
HNX 459.19 3.38 0.74%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%