BVDB15223: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB15223

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 107.300 đồng

- Ngày thanh toán: 30/10/2020

VNIndex

938.06

-0.97 (-0.1%)

 
VNIndex 938.06 -0.97 -0.1%
HNX 140.79 0.81 0.58%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%