BVDB15222: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

BVDB15222: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB15222

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 107.300 đồng

- Ngày thanh toán: 23/10/2020

VNIndex

936.12

-2.91 (-0.31%)

 
VNIndex 936.12 -2.91 -0.31%
HNX 140.29 0.31 0.22%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%