BVDB14136: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

BVDB14136: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: BVDB14136 

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 106.400 đồng

- Ngày thanh toán: 12/12/2019

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%