BVBS18231: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

BVBS18231: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS18231

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.900 đồng

- Ngày thanh toán: 23/10/2019

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%