BVBS18161: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS18161  

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận  4.100 đồng

- Ngày thanh toán: 24/07/2020

VNIndex

1,004.53

-1.44 (-0.14%)

 
VNIndex 1,004.53 -1.44 -0.14%
HNX 147.79 -0.61 -0.41%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021