BVBS17060: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS17060

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.900 đồng

- Ngày thanh toán: 02/11/2020

VNIndex

937.14

-1.89 (-0.2%)

 
VNIndex 937.14 -1.89 -0.2%
HNX 140.7 0.71 0.51%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%