BVBS16410: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu năm 2021

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS16410

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 (một) trái phiếu được nhận 7.600 đồng

- Ngày thanh toán: 25/10/2021

VNIndex

1,393.8

-1.53 (-0.11%)

 
VNIndex 1,393.8 -1.53 -0.11%
HNX 388.29 1.29 0.33%
UPCOM 99.6 0.23 0.23%