BVBS16332: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

BVBS16332: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

- Mã chứng khoán: BVBS16332

- Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyên biệt

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.300 đồng

- Ngày thanh toán: 08/11/2019

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%