BTV: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2019 (4%)

CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BTV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021