BTT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (7%)

CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 11/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (địa chỉ : 2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM) từ ngày 11/11/2021 trở đi (Sáng : từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều : từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ; trừ thứ 7 và chủ nhật ). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

VNIndex

1,490.05

4.86 (0.33%)

 
VNIndex 1,490.05 4.86 0.33%
HNX 458.73 2.92 0.64%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%