BTS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào trung tuần tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn – Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

- Nội dung lấy ý kiến: Theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

VNIndex

968.7

7.44 (0.77%)

 
VNIndex 968.7 7.44 0.77%
HNX 141.36 -0.34 -0.24%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%