BTD: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (40%)

CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức (BTD - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/11/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 2/11/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, 356A Xa lộ Hà Nội, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân

.

VNIndex

1,489.47

4.28 (0.29%)

 
VNIndex 1,489.47 4.28 0.29%
HNX 459.19 3.38 0.74%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%