BTD : Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (7%)

Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức BTD – Sàn HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thực hiện: 22/12/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, 356A Xa lộ Hà Nội, Phước Long A, Quận 9, TP. HCM từ ngày 22/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%