BT6: Thay Chủ tịch HĐQT

BT6: Thay Chủ tịch HĐQT

(ĐTCK) CTCP Bê tông 6 (BT6 – sàn HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, HĐQT Công ty đã chấp thuận thư từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hùng, đồng thời đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hậu giữ chức vụ này thay ông Hùng kể từ ngày 20/4/2012.

Tuy nhiên, do ông Hậu đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nên việc ông Hậu kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc sẽ được trình trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 20/4 tới.

Như vậy, HĐQT của BT6 hiện tại bao gồm 5 thành viên, trong đó ông nguyễn Trung Hậu là Chủ tịch HĐQT, còn Thành viên HĐQT là các ông Nguyễn Hùng, ông Hà Đức Bình, ông Trịnh Thanh Huy và ông Nguyễn Nam Thắng.

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%