BST: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền (10%)

BST: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền (10%)

(ĐTCK)

CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/01/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2020

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/01/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận, địa chỉ: Số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết, bắt đầu từ ngày 20/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%