BSR: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 

Mã chứng khoán: BSR 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà máy lọc dầu Dung Quất, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

VNIndex

1,168.26

-23.68 (-2.03%)

 
VNIndex 1,168.26 -23.68 -2.03%
HNX 231.98 1.47 0.63%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%