BSQ: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ– UpCoM)

Thời gian thực hiện: 07/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,352.76

2.08 (0.15%)

 
VNIndex 1,352.76 2.08 0.15%
HNX 361.02 -2.4 -0.67%
UPCOM 97.65 0.89 0.91%
24/09/2021
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021