BSP: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân đối với cá nhân/giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức.

VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%