BSL: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)

CTCP Bia Sài Gòn – Sông Lam (BSL - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 07/07/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 07/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu chứng khoán điền thông tin vào phiếu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu đăng website: www.sasobeco.com.vn qua đường bưu điện kèm chứng minh nhân dân về địa chỉ trụ sở của Công ty.

VNIndex

1,345.55

10.81 (0.8%)

 
VNIndex 1,345.55 10.81 0.8%
HNX 325.46 5.44 1.67%
UPCOM 87.52 -0.06 -0.07%