BSD: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (BSD – HOSE)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,489.1

3.91 (0.26%)

 
VNIndex 1,489.1 3.91 0.26%
HNX 459.17 3.36 0.73%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%