BSC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 24/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Phòng hội nghị Nhà hàng Hoàng Hải, Số 5 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM.

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%