BRC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (BRC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty CP cao su Bến Thành
(Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Đ.Giáp Hải (D3),X.Trung Lập Hạ,H.Củ Chi, TP.HCM)

- Nội dung lấy ý kiến: báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2016.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%