Bốn phép tính của cuộc đời

(ĐTCK) Cộng trừ nhân chia là những phép tính trong toán học, nhưng nó đồng thời cũng là những trí tuệ tuyệt vời. Dùng phép cộng làm việc, dùng phép chia để sống, dùng phép nhân để tạo dựng cơ ngơi, dùng phép trừ để buông bỏ. Nếu thành thạo 4 phép tính trên bạn sẽ trở thành người xuất sắc.

Tác giả Ngọc Tuấn