Bội chi ngân sách nhà nước 9 tháng ước 41.830 tỷ đồng

Bội chi ngân sách nhà nước 9 tháng ước 41.830 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, bội chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm bằng 34,7% mức bội chi cả năm Quốc hội quyết định.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 501.520 tỷ đồng, bằng 84,3% dự toán.

 

Trong đó, thu nội địa ước đạt 305.000 tỷ đồng, bằng 79,8% dự toán; thu từ dầu thô ước đạt 77.000 tỷ đồng, bằng 111,1% dự toán; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 115.380 tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán.

 

Chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm ước đạt 543.350 tỷ đồng, bằng 74,9% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 9 tháng ước đạt 111.375 tỷ đồng, bằng 73,3% dự toán; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) 9 tháng ước đạt 357.945 tỷ đồng, bằng 76,3% dự toán.

 

Bội chi ngân sách nhà nước 9 tháng ước 41.830 tỷ đồng, bằng 34,7% mức bội chi cả năm Quốc hội quyết định.

VNIndex

968.7

7.44 (0.77%)

 
VNIndex 968.7 7.44 0.77%
HNX 141.36 -0.34 -0.24%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%