Bội chi ngân sách nhà nước 3 tháng trên 45.000 tỷ đồng

Bội chi ngân sách nhà nước 3 tháng trên 45.000 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2016 ước tính đạt 182.400 tỷ đồng, bằng 18% dự toán năm. Riêng nửa đầu tháng 3, thu ngân sách nhà nước ước đạt 22.300 tỷ đồng, bằng 18% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 152.140 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt gần 7.230 tỷ đồng, bằng 13,3% dự toán; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 22.750 tỷ đồng, bằng 13,2% dự toán.

Nhiều khoản thu nội địa đạt khá như thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 24,8% dự toán, thu từ khu vực doanh nghiệp FDI đạt 22,3% dự toán, lệ phí trước bạ đạt 21,4% dự toán, các khoản thu về nhà đất đạt 29,1% dự toán.

Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt thấp ở mức 12,4% dự toán chủ yếu do giảm thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất do giá dầu giảm, đồng thời số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp, xấp xỉ 9% dự toán.

Đối với thu từ dầu thô và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tiến độ đạt thấp, do giá dầu thô và các sản phẩm hóa dầu xuất nhập khẩu giảm mạnh.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2016 ước tính đạt 227.730 tỷ đồng, bằng 17,9% dự toán năm. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển đạt 40.140 tỷ đồng, bằng 15,7% dự toán, chi trả nợ và viện trợ đạt 31.900 tỷ đồng, bằng 20,6% dự toán, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý hành chính đạt 155.690 tỷ đồng.

Như vậy, tính lũy kế từ đầu năm tới ngày 15/3, ngân sách nhà nước đã bội chi trên 45.000 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021