So với GDP theo giá thực tế 9 tháng năm 2011 là khoảng 1.710,2 nghìn tỷ đồng, bội chi ngân sách 9 tháng mới chỉ bằng khoảng 2,6% GDP.

So với GDP theo giá thực tế 9 tháng năm 2011 là khoảng 1.710,2 nghìn tỷ đồng, bội chi ngân sách 9 tháng mới chỉ bằng khoảng 2,6% GDP.

Bội chi ngân sách khoảng 44,5 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu Tổng cục Thống kê mới công bố, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 15/9/2011 ước tính đạt 467,1 nghìn tỷ đồng, bằng 78,5% dự toán năm. Tổng chi ngân sách tương ứng đạt 511,6 nghìn tỷ đồng và bằng 70,5%.

Từ dữ liệu nói trên, bội chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2011 ước khoảng 44,5 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ mức 36,9% kế hoạch cả năm. Các tháng từ đầu năm đến nay, bội chi ngân sách tăng khá đều, khoảng 4-5 nghìn tỷ đồng/tháng.

 

So với GDP theo giá thực tế 9 tháng năm 2011 là khoảng 1.710,2 nghìn tỷ đồng, bội chi ngân sách 9 tháng mới chỉ bằng khoảng 2,6% GDP, trong khi mục tiêu được Chính phủ đặt cho năm nay là khoảng 4,9% GDP.

 

Chi tiết con số thu, thông tin từ Tổng cục Thống kê cho hay, thu nội địa là 284,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5%; thu từ dầu thô 71,5 nghìn tỷ đồng, bằng 103,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 107,3 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4%.

 

Trong số thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước bằng 68,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) bằng 67,7%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước bằng 74,8%; thuế thu nhập cá nhân bằng 91,7%; thu phí xăng dầu bằng 64,6%; thu phí, lệ phí bằng 63%.

 

Ở phía chi ngân sách, chi đầu tư phát triển là 108,2 nghìn tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán năm (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 101,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,9%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 334,7 nghìn tỷ đồng, bằng 71,3%; chi trả nợ và viện trợ 68,7 nghìn tỷ đồng, bằng 79,9%.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%