Bóc tách lý do loại 12 ngành, nghề ra khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư - kinh doanh có điều kiện

Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Đề nghị xóa 12 ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện sẽ được xem xét. Nếu được chấp thuận, Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện sẽ giảm đi tương đối.

4 lý do đề nghị bãi bỏ

Theo phân tích của Ban soạn thảo Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) 12 ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện được đề xuất bãi bỏ do không đáp ứng được 4 tiêu chí sau.

Một là, ngành, nghề không liên quan trực tiếp hoặc không chứng minh được có ảnh hưởng trực tiếp tới các nội dung quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng (theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp, Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư).

Hai là, các ngành, nghề đã được quản lý bằng quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Ba là, ngành, nghề mà chất lượng đầu ra của ngành nghề đó do thị trường, khách hàng lựa chọn, sàng lọc và quyết định.

Bốn là, các sản phẩm, dịch vụ công ích có thể lựa chọn, kiểm soát thông qua đấu thầu, đặt hàng của Nhà nước.

Bóc tách từng ngành

Cụ thể, lý do loại bỏ 12 ngành, nghề ra khỏi Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư được phân tích rất rõ.

 Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại được đề nghị ra khỏi Danh mục không phản ánh bản chất của một ngành, nghề kinh doanh

Theo khoản 2, Điều 27 Luật Trọng tài thương mại, Trung tâm trọng tài hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Hơn nữa, đây là cơ quan tài phán, được thành lập với mục đích xét xử.

Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được xác định là dịch vụ hỗ trợ, thúc đẩy các giao dịch mua bán nợ. Về bản chất, mua bán nợ là giao dịch trong đó một khoản nợ (cùng với các quyền và nghĩa vụ gắn với khoản nợ đó) được chuyển từ chủ thể này sang chủ thể khác. Kết quả của giao dịch mua bán nợ không làm thay đổi nghĩa vụ trả nợ hay khoản nợ, mà chỉ thay đổi chủ thể thực hiện nghĩa vụ đó.

Hơn nữa, theo quy định của pháp luật dân sự, “nợ” được xem là một loại hàng hóa, được giao dịch trên thị trường (những khoản nợ “đặc thù”, “nhiều nguy cơ” – ví dụ các khoản nợ xấu của các ngân hàng, các tổng công ty nhất định … - đã được điều chỉnh bới các văn bản riêng). Hệ thống pháp luật về dân sự, thương mại liên quan tới hoạt động mua bán hiện tại đã đủ cơ sở pháp lý để điều chỉnh giao dịch mua bán nợ cũng như các giao dịch hỗ trợ mua bán nợ.

Như vậy, việc thực hiện giao dịch mua bán nợ cũng như kinh doanh dịch vụ mua bán nợ chỉ liên quan tới các chủ thể tham gia; không phù hợp với mục đích quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2014.

Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LGP): Chai chứa LPG muốn lưu thông trên thị trường thì đều phải được kiểm định, bảo đảm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật mà không phụ thuộc vào sản phẩm do ai làm ra, bằng dây chuyền, thiết bị, công nghệ nào. Do đó, không cần thiết phải quản lý chủ thể sản xuất, sửa chữa chai LPG bằng điều kiện đầu tư kinh doanh.

Nhượng quyền thương mại là phương thức kinh doanh và không phải ngành, nghề đầu tư kinh doanh.

Trường hợp nhượng quyền kinh doanh để kinh doanh trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì chủ thể thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh phải đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó và không áp dụng đối với bên nhượng quyền.

Kinh doanh dịch vụ Logistic: Dịch vụ logistic bao gồm nhiều hoạt động, liên quan đến nhiều ngành, nghề khác nhau. Trường hợp cần quản lý theo điều kiện đầu tư kinh doanh thì các ngành, nghề đã có quy định cụ thể.  Bãi bỏ Logistic khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để tránh chồng chéo, trùng lặp về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư bị loại vì không đáp ứng mục tiêu theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư

Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng không cần thiết phải quy định điều kiện kinh doanh và có thể quản lý thông qua tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành cơ sở hỏa táng, các quy định về môi trường

Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đã được quản lý theo điều kiện về hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại ngành, nghề khác.

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế: Theo quy định của Luật an toàn thực phẩm thì các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện để bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chứ không quy định các điều kiện để một cơ sở được phép kinh doanh thực phẩm.

Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy không cần thiết quy định ngành này là ngành đầu tư kinh doanh có điều kiện; thay vào đó có thể quản lý thông qua các quy định về tiêu chuẩn chất lượng đối với mũ bảo hiểm.

Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng được đề nghị bãi  vì hoạt động quảng cáo quản lý nội dung từng sản phẩm quảng cáo. Dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng chỉ đơn thuần là việc giới thiệu sản phẩm quảng cáo đã được chấp thuận đến công chúng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,314.22

4.17 (0.32%)

 
VNIndex 1,314.22 4.17 0.32%
HNX 314.93 0.08 0.03%
UPCOM 86.93 0.79 0.91%