Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Doanh nghiệp là trụ cột trong tái cơ cấu nông nghiệp

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định, doanh nghiệp là nòng cốt, tạo nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, tập trung, quy mô, hiệu quả, bền vững. 
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Doanh nghiệp là trụ cột trong tái cơ cấu nông nghiệp ảnh 1
Tin bài liên quan