Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng không ngừng được củng cố

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng không ngừng được củng cố trong mọi hoạt động.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng không ngừng được củng cố trong mọi hoạt động của Bộ, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng không ngừng được củng cố trong mọi hoạt động của Bộ, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng không ngừng được củng cố

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều đổi mới, chất lượng công tác Đảng và các hoạt động không ngừng được cải thiện, động viên được tập thể, cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết đã đề ra.

Có 3 điểm sáng nổi bật nhất của nhiệm kỳ vừa qua đã được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. Trong đó, đáng chú ý là “vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng không ngừng được củng cố” trong mọi hoạt động công tác của cơ quan, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa tinh thần, đường lối của các Nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị và của Bộ.

“Đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kết quả đổi mới tư duy, cách làm của Bộ trong các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp chiến lược, cơ chế, chính sách cho Đảng và Nhà nước với mục tiêu cao nhất là phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, không ai bị bỏ lại phía sau và người dân là trọng tâm của phát triển. Mọi chính sách của Chính phủ phải hướng tới hạnh phúc của người dân”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ vừa qua, theo Bộ trưởng, nội dung này đã được thể hiện rõ nét trong việc Bộ đã tham mưu báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội thông qua nhiều bộ luật quan trọng, nhiều cơ chế, chính sách then chốt của phát triển với tư tưởng chính sách đổi mới mạnh mẽ, tư duy phát triển có tầm nhìn dài hạn, bền vững, vượt qua những lợi ích cục bộ, vì sự phát triển chung của đất nước.

Điển hình trong số này là Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), cũng như Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, các cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế do tác động của dịch Covid-19...

“Các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu của Bộ đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ngoài điểm sáng này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng được quan tâm và đạt kết quả quan trọng, nhiều năm liên đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; không để vụ việc tiêu cực xảy ra…

Một điểm sáng khác, là Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có nhiều cải tiến lề lối làm việc và đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, gương mẫu trong lãnh đạo…

Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ quan tham mưu chiến lược về cải cách, gắn với “kiến thiết”

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong giai đoạn vừa qua, cùng với cả nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong giai đoạn 2017-2019.

Trong đó, thành quả quan trọng nhất là đưa nền kinh tế trở lại đà tăng trưởng cao; lạm phát được kiểm soát; mô hình tăng trưởng có bước đổi mới gắn với nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là cơ cấu đầu tư; 3 khâu đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện đáng kể; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, đối ngoại, quốc phòng, an ninh được bảo đảm và có nhiều tiến bộ, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế.

Có được kết quả như trên, theo Bộ trưởng, là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, nhất là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp đề ra, đạt 2 năm liên tiếp hoàn thành và vượt các mục tiêu được Quốc hội giao.

Nhưng quan trọng hơn, trong thành tựu đó, còn có sự đóng góp rất tích cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tư cách là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Đảng, Nhà nước.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được, song một cách thẳng thắn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh một số bất cập, tồn tại trong công tác quản lý và công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới chúng ta cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Bộ trưởng cũng khẳng định, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong nhiệm kỳ tới là hết sức nặng nề. “Để không ngừng nâng cao vị trí, vai trò của một cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp, tại Đại hội lần này, tôi đề nghị Đảng bộ cơ quan cần nghiên cứu, thảo luận, đề ra các giải pháp thực sự thiết thực trong thời gian tới”, Bộ trưởng nói.

Các nhiệm vụ được Bộ trưởng chỉ ra, đó là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu, điều hành hiệu quả cơ chế, chính sách nhằm thực hiện thành công các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của giai đoạn tới với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô ở trình độ cao hơn; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao hiệu quả, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế; triển khai mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rõ rệt các đột phát chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, Đảng ủy cơ quan phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong mọi mặt công tác, đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ và công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt là trong định hướng chiến lược đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức cơ quan trở thành một cơ quan tham mưu chiến lược về cải cách và phát triển của Đảng và Nhà nước…

Theo Bộ trưởng, trong truyền thống 75 năm hình thành và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư, mà tiền thân là Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết, hai chữ “kiến thiết” đã không chỉ theo suốt chặng đường phát triển, mà còn cần thiết hơn bao giờ hết trong chặng đường phát triển sắp tới của Bộ, của ngành và của đất nước.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%