Bộ thiết bị giúp tăng cường tín hiệu điện thoại di động khi đang di chuyển

(ĐTCK) SureCall N-Range là một bộ tăng cường tín hiệu điện thoại di động, giúp tín hiệu yếu trở thành tín hiệu mạnh, tăng khả năng kết nối và không bị gián đoạn khi đang di chuyển trên đường.

Tác giả Ngọc Tuấn