Bỏ qua việc vặt mới có thể thành công

(ĐTCK) Trong thực tế, chúng ta không nên bị dẫn động bởi những thứ không quan trọng, như vậy, để thành công thì cần bám sát mục tiêu, không nên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ.

Tác giả Ngọc Tuấn